Spin It Like The Pros 6/23/2022 | Backspin Wedge Shots | Justin Thomas | Jason Day | Rickie Fowler

*Justin Thomas’s backspin wedge shot.
*Jason Day’s backspin wedge shot.
*Rickie Fowler’s backspin wedge shot.
*Hideki Matsuyama’s backspin wedge shot.